←Index

Nieuwsbrief voor Gezondheid en Onderwijs bij Bosmensen , Persbericht feb 2003

B.G.M. Social Service Centre(Registered Charitable Trust)
Reg. No. IV/67/96
P.B. no. 2, NEYYARDAM P.O.
Thiruvananthapuram - 695 572
Kerala S. India
telefoon 0091 47 12 27 32 67

Namens de Bosmensen-stam Kannikars aan alle geintereseerden:

Betreft fotoreportage: Bouw eerste serie waterputten en latrines 2001-2002; voltooiing 2003 (16 pagina's)

Onze strijd is schoon water in de plaats van ziekte en droogte. BGM is een trust onder de Indiase wet en we zijn daardoor in bezit van alle vergunningen om ons werk uit te voeren en zelfstandig uw gift in ontvangst te nemen op ons Indiase rekeningnummer, dat ik U op verzoek verstrek.

Deze uitgave door Frans Wiegmans, mede-oprichter boskliniek e.a. projecten van BGM sinds 1994, promotie en fondswerving BGM Social Service Centre, Neyyardam, Thiruvananthapuram district, Kerala State, India.
Hallsteinerf 30, 1963 AD, Heemskerk. Telefoon 0251 239751


AAN ALLE SPONSORS: bedankt voor het meedoen aan onze actie.

Eind vorig jaar is ons Waterput en latrine-project in samenwerking met Wilde Ganzen afgesloten met een resultaat van maar liefst 27.000 Euro, waarvoor bedankt aan de sponsors namens de bosmensen. Wat een verschil! Nooit eerder kon zoveel water beschikbaar zijn voor duizenden! In 2003 gaan wij verder met de bouw van een SCHOOL en onze unieke Ayurvedische BOSKLINIEK.

[BGM is de Indiase Sociale service, WGNL betekent Wilde Ganzen Nederland]

Dit jaar zoeken we sponsors speciaal voor onze unieke Ayurvedische BOSKLINIEK, BOUW van een SCHOOLGEBOUW, ONDERWIJS aan KINDEREN op 7 lokaties, VOLWASSENEN-ONDERWIJS op 10 lokaties, WATERPUT en LATRINE-project, WATER-werken aanleggen in het BOS, o.l.v. S.C.I.-camps INDIA voor Internationale STAGIERES en VRIJWILLIGERS. Meld je aan!

>>> Een rapport over de werking van BGM-India is verkrijgbaar bij Frans Wiegmans, OP VERZOEK GEEFT MIJN SPREEKBEURT MET VIDEO EN DIA-SHOW EEN GOED BEELD VOOR SPONSORING. <<<

Vorig jaar stopte onze boskliniek. Wel willen we nodig door. Wie verstrekt met grote en kleine bijdragen ons dokterteam weer sponsoring? Reacties aan mij of directeur Wilson. email: wilsonforest@yahoo.com

AANBIEDING AAN ALLE REDAKTIES : OVERZICHT VERKRIJGBAAR ALLE FOTO'S DIT PROJECT EN INDIA '90. Attentie: fotograaf straatfotografie zoekt opdrachten, zie ook www.funsign.nl . Reakties: info@funsign.nl groeten van Frans Wiegmans.

Voor contact, e-mail Frans Wiegmans:


HTML (C) 2003 Paul Wiegmans


Hoofdpagina